เสาร์ อาทิตย์

Tann Terrace 53 Karon Rd, Karon, Phuket, Thailand

เชิญมาผ่อนคลายในบรรยากาศพระอาทิตย์ตกพร้อมแขกรับเชิญพิเศษแซกโซโฟนและดีเจ

Beer Night Party

Tann Terrace 53 Karon Rd, Karon, Phuket, Thailand

Every Wednesday Beer night party.Special promotion Chang Draft Jug 350+ ( 5 pm - 11 pm )

เสาร์ อาทิตย์

Tann Terrace 53 Karon Rd, Karon, Phuket, Thailand

เชิญมาผ่อนคลายในบรรยากาศพระอาทิตย์ตกพร้อมแขกรับเชิญพิเศษแซกโซโฟนและดีเจ

Beer Night Party

Tann Terrace 53 Karon Rd, Karon, Phuket, Thailand

Every Wednesday Beer night party.Special promotion Chang Draft Jug 350+ ( 5 pm - 11 pm )

เสาร์ อาทิตย์

Tann Terrace 53 Karon Rd, Karon, Phuket, Thailand

เชิญมาผ่อนคลายในบรรยากาศพระอาทิตย์ตกพร้อมแขกรับเชิญพิเศษแซกโซโฟนและดีเจ

Beer Night Party

Tann Terrace 53 Karon Rd, Karon, Phuket, Thailand

Every Wednesday Beer night party.Special promotion Chang Draft Jug 350+ ( 5 pm - 11 pm )

เสาร์ อาทิตย์

Tann Terrace 53 Karon Rd, Karon, Phuket, Thailand

เชิญมาผ่อนคลายในบรรยากาศพระอาทิตย์ตกพร้อมแขกรับเชิญพิเศษแซกโซโฟนและดีเจ

Beer Night Party

Tann Terrace 53 Karon Rd, Karon, Phuket, Thailand

Every Wednesday Beer night party.Special promotion Chang Draft Jug 350+ ( 5 pm - 11 pm )

เสาร์ อาทิตย์

Tann Terrace 53 Karon Rd, Karon, Phuket, Thailand

เชิญมาผ่อนคลายในบรรยากาศพระอาทิตย์ตกพร้อมแขกรับเชิญพิเศษแซกโซโฟนและดีเจ

Beer Night Party

Tann Terrace 53 Karon Rd, Karon, Phuket, Thailand

Every Wednesday Beer night party.Special promotion Chang Draft Jug 350+ ( 5 pm - 11 pm )

เสาร์ อาทิตย์

Tann Terrace 53 Karon Rd, Karon, Phuket, Thailand

เชิญมาผ่อนคลายในบรรยากาศพระอาทิตย์ตกพร้อมแขกรับเชิญพิเศษแซกโซโฟนและดีเจ

Beer Night Party

Tann Terrace 53 Karon Rd, Karon, Phuket, Thailand

Every Wednesday Beer night party.Special promotion Chang Draft Jug 350+ ( 5 pm - 11 pm )