โต๊ะยาว

Long Table can accommodate 3 up to 10 people.
พื้นที่ที่จองไว้จะได้รับการดูแลตลอดทั้งวันโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับแขกพิเศษ ราคาการจองทั้งหมดเมื่อรวม Voucher จะเท่ากับมูลค่าการจองที่ให้ไว้เมื่อเดินทางมาถึงร้าน Tann Terrace Voucher นี้ใช้ได้เฉพาะวันที่จองเท่านั้น และใช้ได้กับเมนูอาหารหรือเครื่องดื่มรายการใดก็ได้

Spot Addon

  • Booking Date *

  • Arrival Time *

Selected Spot

Extra Options

Total